Awst 21

Drysau Agored

Mynediad i bobman!

Wastad wedi bod eisiau gwybod sut mae Morglawdd Bae Caerdydd yn gweithio? Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn cynnal teithiau am ddim o’r Ystafell Reoli a’r Morglawdd ar Ddydd Mawrth 11, Dydd Mawrth 18 a Dydd Mawrth 25 Medi o 10am tan hanner dydd.

Fel rhan o Ŵyl Drysau Agored Cadw, mae’r teithiau yn gyfle gwych i gael mynediad i ardaloedd sydd fel arfer wedi eu cau i’r cyhoedd, a darganfod sut mae’r gamp beirianegol anhygoel hon yn gweithio.

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd felly mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.

Archebwch eich lle heddiw yn https://cardiffharbour.com/cy/drysau-agored/
Llenwch y ffurflen ac fe anfonwn e-bost o gadarnhad i chi (cyhyd â bod lleoedd ar gael).

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd