Ion 29

Pecyn aros a chwarae i deuluoedd gyda Holiday Inn Express

Dim ond £199!

Gwnewch y gorau o wyliau’r Pasg gyda’r cynnig llawn cyffro hwn gan Holiday Inn Express  a Chanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd (DGRhC).

Profwch antur na fyddwch byth yn ei anghofio gydag arhosiad 2 noson yn Holiday Inn Express, Bae Caerdydd, a sesiwn rafftio dŵr gwyn i’r teulu yn DGRhC.

Cadwch le nawr drwy ffonio 029 2044 900 neu e-bostio reservations@exhicardiff.co.uk. Am fwy o wybodaeth am y gwesty, ewch i www.exhicardiff.co.uk

Yn ddilys o ddydd Sul 1 Ebrill tan ddydd Sul 14 Ebrill 2018. Mae’r pris ar sail teulu o 4 (2 oedolyn a 2 blentyn) yn rhannu ystafell i deuluoedd, gan gynnwys brecwast. Gostyngir lefel a chyflymder y dŵr i deuluoedd sy’n rafftio. I blant 6-18 oed. Bwciadau o flaen llaw yn unig, o leiaf 7 diwrnod cyn cyrraedd. Rhaid talu’n llawn wrth fwcio – dim modd ad-dalu neu drosglwyddo’r taliad. Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael. Telerau ac amodau’n berthnasol.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd