Ion 05

Academi Hwylio Reardon Smith

Nod Ymddiriedolaeth Forwrol Reardon Smith, Caerdydd, yw helpu pobl ifanc i gyflawni eu huchelgais o fynd ar ôl gyrfa yn y diwydiant morwrol drwy ymgymryd â hyfforddiant yn y meysydd hyn, megis hwylio, peirianneg morwrol, cyfraith morwrol ac arolygu hydrograffeg.

Mae’r elusen wedi bod yn gweithio ar y cyd ag Awdurdod Harbwr Caerdydd i lansio ‘Academi Hwylio Reardon Smith’, i roi’r cyfle i bobl sy’n byw yng Nghaerdydd i gofrestru ar gyrsiau hwylio, gyda 95% o ostyngiad ar y costau. Cynlluniwyd yr hyfforddiant, fydd yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hwylio Caerdydd ar Forglawdd Bae Caerdydd, i rymuso myfyrwyr gyda sgiliau defnyddiol, a’r gallu a’r hyder sydd eu hangen i fynd ar ôl gyrfa yn y diwydiant morwrol. Cyrsiau’n cynnwys Hwylio, Cychod Pŵer, Cymorth Cyntaf, Radio VHF a Hyfforddiant Dingis.

Os ydych chi’n teimlo angerdd tuag at hwylio, neu rydych wastad wedi bod eisiau ennill cymwysterau morwrol, gwnewch gais am y cyfle gwych hwn heddiw!

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd