Afon Elái

5_nots_cymWrth hwylio ar hyd Afon Elái, dylech nodi bod cyfyngiad cyflymder o 5 milltir fôr yr awr. Dylech
hefyd fod yn ofalus wrth fynd o dan bontydd a gwylio rhag ofn bod cychod
rhwyf a chychod eraill yn dod o’r ardaloedd angori. Y safle amlwg nesaf ydy Pont y Werin, tua hanner ffordd rhwng ardaloedd angori Marina Caerdydd. Darllenwch fanylion gweithredu’r bont isod.

Y safle amlwg nesaf ydy Pont y Werin, tua hanner ffordd rhwng Mae pont ffordd, Cogan Spur, nid nepell o Bont y Werin. Mae’n bosib i gychod bychain hwylio ymhellach i fyny’r llif, ond dylech fod yn wyliadwrus iawn o uchdwr eich cwch. Mae Pentref Morol Caerdydd tua 1.5 milltir i fyny’r lli o aber yr afon, fymryn heibio Pont Heol Penarth.rdaloedd angori Marina Caerdydd. Darllenwch fanylion gweithredu’r bont isod.

Pont y Werin

Mae hon yn pontio Afon Elái ac yn cysylltu Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Mae’r rhan ganol yn codi i gychod fynd heibio. Rheoli’r Morglawdd sy’n rheoli’r bont, a gellir cysylltu â nhw ar Sianel VHF 18.

Hwylio a ganiateir

  1. Gall cychod fynd dan y bont pan mae hi’n isel os oes digon o le rhwng ei gwaelod a phen uchaf y cwch.
  2. Pan mae’r tri golau coch wedi diffodd bob pen i’r bont, gallwch deithio ymlaen. Meistr y cwch fydd bob dro yn penderfynu teithio ymlaen ai peidio.
  3. Mae byrddau uchdwr cychod ar ddwy ochr y bont (gydag ac yn groes i’r lli) er mwyn helpu’r morwyr benderfynu mynd oddi dani ai peidio.
  4. Mae golau oren dan y rhan sy’n codi yn y nos er mwyn cadarnhau ei bod ar gau.

Cyfyngiadau hwylio

  1. Wrth baratoi agor neu gau’r bont, bydd y golau ar naill ochr i’r sianel (gydag ac yn groes i’r lli) yn goch cyson – yn dweud na ddylai cychod deithio ymlaen.
  2. Bydd y goleuadau hwylio’n fflachio’n goch os oes angen ymateb brys (gwrandewch ar Sianel VHF 18).

Gofyn am weithredu’r bont

  1. Gellir gofyn i Reoli’r Morglawdd godi’r bont drwy Sianel VHF 18, a byddant yn cadarnhau’r amser agor nesaf sydd ar gael.
  2. Yn ystod y dydd, o 7am tan 7pm, gellir codi’r bont ar alw gyda chyfnod aros o hanner awr ar yr hiraf, yn dibynnu ar amser y’i codwyd ddiwethaf a gweithrediadau eraill Rheoli’r Morglawdd.
  3. Yn ystod y nos, o 7pm tan 7am, gellir codi’r bont ar alw gyda chyfnod aros o awr ar yr hiraf, yn dibynnu ar amser y’i codwyd ddiwethaf a gweithrediadau eraill Rheoli’r Morglawdd.
Afon Elái

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd