Afon Taf

5_nots_cymDylai morwyr wybod bod cychod teithwyr gyda thrwydded ac wedi eu cymeradwyo gan Awdurdod yr Harbwr i deithio ar uchafswm cyflymder o 7 milltir fôr yr awr yn Afon Taf, ond cyfyngir cyflymder pob math arall o gwch i 5 milltir fôr yr awr.

Wrth hwylio ar hyd Afon Taf, dylech fod yn ofalus wrth fynd dan bontydd. Gall llif yr afon fod yn gyflym iawn.

Wrth i chi deithio i fyny’r afon, mae pont Heol Gyswllt Butetown wedi ei nodi’r glir gan nodau starbord ar bob ochr i’r porthladd; nid oes modd llywio dan unrhyw bontydd eraill.

Byddwch yn ymwybodol o ganŵ-wyr a rhwyfwyr yn yr ardal hon. Gall ôl eich llong effeithio’n fawr ar gychod sgwlio ysgafn, felly byddwch yn ofalus. Mae’n debygol y bydd traffig afon arall yn yr ardal hon hefyd.

Mae dyfnder y dŵr y tu hwn i bont Stryd Wood yn is na 1.5m mewn mannau, ac ARGYMHELLIR NAD YW llongau pleser yn llywio y tu hwnt i’r bont hon.

Afon Taf

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd