Maw 12

AILAGOR: Lociau, Bae a’r llithrfa ar gyfer llongau

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae’n bleser gan Awdurdod Harbwr Caerdydd roi gwybod, fel y nodir yn yr Hysbysiad Lleol i Forwyr Rhif 2, y bydd lociau Morglawdd Bae Caerdydd a’r Fae yn ailagor ar gyfer mordwyo drwyddynt o:

Dydd Sadwrn 13 Mawrth am 00:01

Bydd glanfa slip Awdurdod Harbwr Caerdydd ar Afon Taf ar agor i ddeiliaid trwydded presennol o Ddydd Sadwrn 13 Mawrth.

Gellir prynu trwyddedau o Ganolfan Hamdden Trem y Môr o Ddydd Llun 15 Mawrth ymlaen rhwng 9am-4pm. Rhaid cadw pellter cymdeithasol a bydd talu trwy gerdyn yn unig.

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd