Hyd 22

AR GAU: Lociau Morglawdd Bae Caerdydd, llithrfa Trem y Môr a phontynau

Bydd lociau Morglawdd Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) ar gau i draffig ac eithrio mewn argyfyngau, o ddydd Gwener 23 Hydref am 18:00 tan ddydd Llun 9 Tachwedd am 00:01, oherwydd y cyfnod atal Covid-19.

Mae’r AHC yn gofyn i bob morwr ymatal rhag defnyddio eu cychod ym Mae Caerdydd ac ar afonydd Taf a Elái.

Gwaherddir defnydd o systemau talu ac arddangos y Harbwr Mewnol a llithrfa Trem y Môr, a mynediad i’r dŵr neu ddefnydd o’r dŵr gan fadau bach / badau padlo tan ddiwedd cyfyngiadau’r cyfnod atal.

Gweler Rhif 17 yn yr Hysbysiad Lleol i Forwyr 2020 i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd