Rhag 19

AR GAU: Lociau Morglawdd Bae Caerdydd, pontynau a llithrfa

Bydd lociau Morglawdd Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) ar gau i draffig ac eithrio argyfyngau o ddydd Sul 20 Rhagfyr am 00:01 hyd nes y clywir yn wahanol, oherwydd cyfyngiadau Haen 4 Covid-19.

Mae’r AHC yn gofyn i bob morwr ymatal rhag defnyddio eu cychod ym Mae Caerdydd ac ar afonydd Taf a Threlái.

Gwaherddir defnydd o systemau pontŵn talu ac arddangos yr Harbwr Mewnol a llithrfa Trem y Môr, a mynediad i’r dŵr neu ddefnydd o’r dŵr gan fadau bach / badau padlo.

Gweler Rhif 18 yn yr Hysbysiad Lleol i Forwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd