Ebr 03

AR GAU: Lociau’r Morglawdd a Phont y Werin

Mae lociau Morglawdd Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) ar gau i draffig morol, ac eithrio mewn argyfwng, hyd nes y cyhoeddir yn wahanol, yn unol â chyngor y Llywodraeth i osgoi pob teithio heblaw am deithio hanfodol yn sgil sefyllfa COVID-19 (Coronafeirws).

Bydd pont droed cerddwyr Pont y Werin ar Afon Elái hefyd yn parhau i fod wedi ei gostwng heblaw am mewn argyfwng.

Mae’r AHC yn gofyn i bob morwr ymatal rhag defnyddio eu cychod ym Mae Caerdydd ac ar afonydd Taf a Threlái.

Diolch i chi am eich cydweithrediad.

Am ragor o wybodaeth, gweler Rhybudd i Forwyr 07

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd