Ardaloedd cyfyngder cyflymder

Lawrlwythwch fap sy’n nodi’r ardaloedd lle mae cyfyngder cyflymder yn Harbwr Caerdydd.

Sylwch ei bod yn bosib y bydd cyfyngiadau cyflymder yn y Bae i gyd pan mae digwyddiadau arbennig.

Cyhoeddir hyn drwy Hysbysiadau lleol i’r morwyr, yn ogystal â chan staff Awdurdod yr Harbwr sy’n rheoli’r digwyddiad.

Ardaloedd cyfyngder cyflymder

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd