Mai 19

Arhoswch ar y lan yn ddiogel

Mae bedd-faenio neu ‘tombstoning’ a nofio wedi eu gwahardd ym Mae Caerdydd.

Mae gwrthrychau cudd yn beryglus iawn a gall y sioc a geir o nofio mewn dŵr oer eich LLADD. Mae dim ond hanner peint o ddŵr yn eich ysgyfaint yn ddigon ichi ddechrau boddi. 

Mae’r peryglon sydd ynghlwm wrth nofio mewn dŵr agored yn cynnwys:

  • Uchder y gwymp neu’r naid i’r dŵr
  • Dyfnder y dŵr – mae hyn yn newid ac yn anodd ei fesur mewn llawer o leoedd
  • Gwrthrychau wedi’u suddo, gall y rhain fod yn weladwy neu beidio
  • Rhwystrau neu bobl eraill yn y dŵr
  • Cychod a badau eraill yn gweithredu ar gyflymder ac o bosib yn methu â sylwi bod nofwyr yn y dŵr
  • Y sioc a geir yn sgil dŵr oer – gall hyn wneud nofio a dod allan o’r dŵr yn anoddach
  • Glannau a gwelyau afon anwastad
  • Cerrynt tanddwr

Dilynwch ein cyngor a PHEIDIWCH â mynd i mewn i’r dŵr.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd