Tach 03

Bae Caerdydd yn sgorio’n uchel yn rhestr atyniadau’r hydref y DU

Mae TripAdvisor wedi sgorio Bae Caerdydd yn y pedwerydd safle o ran atyniadau mwyaf poblogaidd y DU yr hydref hwn. Datgela mynegai tueddiadau atyniadau y wefan deithio ryngwladol y llefydd hynny sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf o ran nifer y teithwyr sydd â diddordeb, yn seiliedig ar weithgaredd pori bob blwyddyn. Bu i’r Bae, sydd â glannau hyfryd, tirnodau eiconig, lleoliadau adloniant, bariau a bwytai, weld cynnydd o 101% mewn traffig ar TripAdvisor, gan sgorio’n uwch na Phont Tŵr Llundain a oedd yn y bumed safle.

Dyma’r 10 mwyaf poblogaidd:

  1. Compton Acres, Poole
  2. Castle Howard, Efrog
  3. Taith Gerdded Crib Mam Tor i Losehill, Cas-bach
  4. Bae Caerdydd, Caerdydd
  5. Pont y Tŵr, Llundain
  6. Pier Southend, Essex
  7. Parc Heaton, Manceinion
  8. Amgueddfa’r Tate Modern, Llundain
  9. Chinatown, Llundain
  10. Dean Village, Caeredin

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bae Caerdydd, ewch i’r adran Atyniadau.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd