Rhag 20

Breuddwydio am Nadolig yn y Ganolfan Dŵr Gwyn

Os ydych y chwilio am amrheg Nadolig unigryw, prynwch dalebau ar gyfer Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd.

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, mae’r cyfleuster chwaraeon dŵr gwyn poblogaidd yn cynnig gweithgareddau llawn adrenalin gan gynnwys Rafftio Dŵr Gwyn, Syrffio Dan Do ac Antur Awyr. Mae’r talebau yn dechrau o £10 ac yn ddilys am chwe mis (cyfyngiadau oedran ac amodau a thelerau yn berthnasol). Prynwch eich rhai chi nawr yn www.ciww.com/gift-vouchers, o dderbynfa’r ganolfan neu drwy ffonio 029 2082 9970.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd