Bwyd a diod

I gael gwybodaeth am ganol dinas Caerdydd a’r ardal ehangach, ewch i visitcardiff.com

Bar Caffi Look Out ym Myd y Badau

Gan gynnig golygfeydd godidog o’r Bae a thu hwnt, mae’r caffi’n lle perffaith i hamddena ar lannau’r tonnau. Eisteddwch ar y balconi wrth benderfynu rhwng prydau, tameidiau ysgafn a hufen iâ o’r fwydlen.

07971 055811

Cei’r Fôr-Forwyn

Mae melys gybolfa o fariau, caffis a bwytai sy’n cynnig rhywbeth i bawb yng Nghei’r Fôr-forwyn, ynghyd â siopau bach difyr, salon gwallt a harddwch a chlwb comedi Glee. Does unman gwell i fwyta, yfed ac ymlacio ar lannau’r dŵr.

029 2048 0077

Canolfan Red Dragon

Yn brolio rhai o enwau mwyaf byd hamdden a bwyta, mae gan Ganolfan Red Dragon blethwaith o lefydd i’ch difyrru a’ch bwydo o dan yr un to. Mae sinema Odeon, Hollywood Bowl, Casino Grosvenor, Five Guys, Spice Route, Grill ‘n’ Shake a mwy! Ar agor saith diwrnod yr wythnos.

info@thereddragoncentre.co.uk

Canolfan Mileniwm Cymru

P’un ai a ydych yn cael pryd o fwyd cyn gweld sioe neu’n cwrdd â ffrindiau dros ddiod, mae arlwy enfawr yn y ganolfan gelfyddydol benigamp hon, sy’n cynnig amrywiaeth o fariau a llefydd bwyta. Ewch i ffres am fwyd Cymreig o safon, Bar One am win a thapas, caffi Hufen am goffi a hufen iâ neu rywle arall sy’n dwyn eich ffansi.

029 2063 6464

Bwyd a diod

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd