Chw 19

CAU: Mannau aros bysiau dŵr a phontynau dŵr talu ac arddangos

Oherwydd difrod a achoswyd gan storm Ciara a Storm Dennis yn ddiweddar, mae’n rhaid i safleoedd bws dŵr Afon Taf a’r Bae barhau ar gau tan y nodir yn wahanol.

Mae’r pontynau talu ac arddangos yn yr Harbwr Mewnol ym Mae Caerdydd hefyd ar gau ar hyn o bryd am resymau diogelwch.

Mae timau Awdurdod Harbwr Caerdydd yn gweithio mor gyflym â phosibl i ddychwelyd gwasanaethau i’r arfer, ond ni ellir cwblhau’r  gwaith atgyweirio tan y bydd y tywydd yn caniatáu.

Diolch i chi am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd