Hyd 24

Cau Morglawdd Bae Caerdydd – dydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Tachwedd

Bydd Morglawdd Bae Caerdydd wedi ei gau i’r cyhoedd er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw ar ddydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Tachwedd rhwng 8.30am a 5pm.  

Bydd y ffordd gerdded ar agor o ochr Bae Caerdydd hyd at y Llwybr Pysgod. Bydd Caffi Hafren, yr ardal chwarae a’r parc sglefrio ar gael – ond ni fydd mynediad i ochr Penarth nac oddi yno.

Dymuna Awdurdod Harbwr Caerdydd ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd