Maw 26

Cau Morglawdd Bae Caerdydd – Dydd Mercher 3 a Dydd Iau 4 Ebrill

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau i’r cyhoedd ddydd Mercher 3 a dydd Iau 4 Ebrill rhwng 9am a 4pm.

Bydd y llwybr ar agor o ochr y Bae at y Llwybr Pysgod. Bydd modd cael at yr ardal chwarae a’r parc sglefrio – ond ni fydd unrhyw fynediad i ac o Benarth. Bydd Caffi Hafren yn cau yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd Lociau’r Morglawdd yn gweithredu yn ôl yr arfer i gychod allu symud.

Hoffai Awdurdod Harbwr Caerdydd ymddiheuro unrhyw anghyfleuster a achosir. 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd