Hyd 27

Cau Rhodfa’r Bae – Dydd Llun 27 Tachwedd tan ddydd Gwener 8 Rhagfyr

Caiff Rhodfa’r Bae o Borth Teigr i Adeilad yr Amgylchedd (ger y parc sglefrio ar Forglawdd Bae Caerdydd) ei chau ddydd Llun 27 Tachwedd tan ddydd Gwener 8 Rhagfyr ar gyfer gwaith gwella, ac ni fydd mynediad i’r cyhoedd.

Bydd y gwaith datblygu y mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd yn ei ariannu yn ehangu’r llwybr i gerddwyr a seiclwyr i 7 metr.  Bydd hynny’n gwella’r llwybr ac yn ei gwneud yn haws ei ddefnyddio ar gyfer hyd at 150,000 o bobl sy’n croesi’r Morglawdd bob mis.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Mae’r penderfyniad i ehangu llwybr cerdded y Bae yn ymateb i adborth i wella’r llwybr sy’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru a Llwybr y Bae.

“Yn anffodus, ni ellir caniatáu mynediad i’r cyhoedd tra bod y gwaith yn cael ei wneud am resymau diogelwch. Bydd contractwyr yn gallu cael mynediad i’r safle. Gobeithio, drwy roi mis rybudd ar gyfer y gwaith, bydd yn rhoi digon o amser i ddefnyddwyr y llwybr gynllunio llwybrau amgen. Bydd y parc sglefrio, yr ardal chwarae a’r tai bach cyhoeddus ar agor, ac yn hygyrch o ochr Penarth o’r Morglawdd.

“Bydd y gwelliannau hyn hefyd yn ei gwneud yn haws i ymwelwyr fynd i atyniadau hamdden ar Forglawdd Bae Caerdydd, a safle’r digwyddiad ar gyfer Ras Fôr Volvo sy’n stopio yng Nghaerdydd ym Mai 2018 am bythefnos.”

 

 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd