Ebr 23

Cerdded Drwy Amser yn cymryd ei gamau cyntaf

Dewch i gael gwybod am broject Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Ynys Echni gyda RSPB Cymru, Cerdded Drwy Amser, ar raglen Country Focus BBC Radio Wales.

Bydd y cyflwynydd Rachael Garside yn ymweld â’r ynys i gael rhagor o wybodaeth am y gwaith adfer ac amgylcheddol a fydd yn cael ei wneud, a sut bydd y profiad i ymwelwyr yn cael ei wella. Cofiwch wrando ar Sul y Pasg am 7am, neu dilynwch y darllediad ar-lein ar: www.bbc.co.uk/programmes/m0004fqw.

Os ydych wedi bod i Ynys Echni ai peidio, rydym yn awyddus i glywed eich barn amdano – e-bostiwch Projectynysechni@caerdydd.gov.uk gydag unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, neu nodwch eich diddordeb mewn derbyn arolwg ar-lein.

Diolch yn fawr iawn i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sydd wedi helpu i ariannu’r project cyffrous hwn!

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd