Ebr 22

Cofrestrwch ar gyfer Her Natur y Ddinas!

Mae Her Natur y Ddinas, sy’n cael ei chynnal rhwng dydd Gwener 30 Ebrill a dydd Llun 3 Mai, yn ddigwyddiad byd-eang sy’n galw ar bobl i arsylwi a chyflwyno lluniau o fywyd gwyllt gan ddefnyddio’r app symudol am ddim, iNaturalist.

Mae Caerdydd, Casnewydd a Gwastadeddau Gwent yn ymuno â thros 400 o ardaloedd dinas ar chwe chyfandir i gymryd rhan yn y chweched her flynyddol sy’n dogfennu bioamrywiaeth drefol.

Mae natur o’n cwmpas i gyd: yn ein dinas, yn ein cymdogaethau, a hyd yn oed yn ein cartrefi. Wrth i boblogaethau dynol ddod yn fwyfwy dwys mewn dinasoedd, mae’n bwysicach nag erioed ddogfennu bioamrywiaeth drefol a helpu i sicrhau dyfodol planhigion a bywyd gwyllt.

Gallwch gymryd rhan trwy:

  1. Arsylwi bywyd gwyllt, gan gynnwys planhigion, anifeiliaid a ffyngau gwyllt, o ddydd Gwener 30 Ebrill tan ddydd Llun 3 Mai, gan sicrhau eich bod yn cadw at ganllawiau Covid Llywodraeth Cymru
  2. Tynnu lluniau neu recordio synau bywyd gwyllt
  3. Rhannu arsylwadau trwy lanlwytho lluniau, recordiadau a lleoliadau i app iNaturalist erbyn dydd Mercher 5 Mai.

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn un o’r partneriaid sy’n cyfrannu at raglen ar-lein o weithgareddau difyr sy’n seiliedig ar natur i wneud cymryd rhan yn yr her hyd yn oed yn fwy hwyliog. Os ydych chi’n chwilio am fywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Bae Caerdydd ac eisiau diddanu’r plant, beth am lawrlwytho ac argraffu ein Taith Antur Bywyd Gwyllt?

Bydd partneriaid ychwanegol mewn sefydliadau bywyd gwyllt, gan gynnwys yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur, Buglife, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn helpu i nodi’r rhywogaethau a gyflwynir trwy iNaturalist. Mae’r cronfeydd mawr o ddata a gesglir trwy’r app, yr amgueddfeydd astudiaethau natur a’r sefydliadau gwyddoniaeth yn helpu i lywio penderfyniadau cadwraeth sy’n galluogi cymunedau dynol a naturiol i ffynnu. 

Yn Her Natur y Ddinas y llynedd, cofnodwyd dros 1,300 o rywogaethau sydd mewn perygl neu’n endemig neu nad oes digon o ddata amdanynt. Cyhoeddir canlyniadau terfynol digwyddiad 2021 ddydd Llun 10 Mai.

Ar ôl lansio Her Natur y Ddinas gyntaf erioed yn 2016, mae Amgueddfa Astudiaethau Natur Swydd Los Angeles ac Academi Gwyddorau Califfornia yn cynnal eu chweched ymdrech ryngwladol – a’r fwyaf. Mewn ymateb i bandemig Covid, ni fydd yr her eleni yn canolbwyntio ar gystadleuaeth, ond yn hytrach ar gydweithio, gyda disgwyl i fwy na 41,000 o bobl ledled y byd gymryd rhan. 

App iNaturalist
Mae cofrestru’n hawdd ac yn rhad ac am ddim. Lawrlwythwch iNaturalist o siopau appiau Apple neu Google Play, neu ewch i https://www.inaturalist.org/ o’ch porwr.

Dilynwch Her Natur y Ddinas ar y cyfryngau cymdeithasol
#CNCUK
#CNCUK21
#CNC21
#HerNaturyDdinas

Twitter:
@Citnatchallenge© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd