Mai 03

Creu cartref i wenoliaid ym Mae Caerdydd

Mae tŵr gwenoliaid wedi’i osod ar Lwybr Cerdded Morglawdd Bae Caerdydd a fydd yn creu 90 o safleoedd nythu newydd i wenoliaid ddychwelyd iddynt bob blwyddyn.   

Wedi’i ddylunio gan y penseiri Pwylaidd Menthol, mae’r tŵr wedi’i osod fel rhan o broject partneriaeth gan Awdurdod Harbwr Caerdydd, RSPB Cymru a Chlwb Adar Morgannwg. Mae’r project yn cael ei ariannu drwy gymorth caredig Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Yn ogystal â chynnig safleoedd nythu diogel i wenoliaid, sydd eu hangen yn fawr, bydd y tŵr yn cael ei fonitro gan Wirfoddolwyr Arolygu Gwenoliaid Caerdydd. Bydd digwyddiadau a gweithgareddau cyhoeddus hefyd yn cael eu cynnal ar y Morglawdd dros yr haf i helpu pobl i weld a gwylio’r gwenoliaid yn y Bae a dysgu mwy am sut y gallwn eu helpu.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd