Cychod Tendio

  • Dosbarthwch bwysau’n gyfartal a pheidiwch â gorlwytho eich cwch tendio.
  • Gall cychod tendio ac alcohol fod yn gyfuniad marwol.

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn argymell bod pob cwch hamddenol yn cysylltu â RNLI ar gyfer cyngor diogelwch ar y môr..

Cychod Tendio

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd