Medi 03

Cyfle i ENNILL tocynnau i Barc Dŵr Bae Caerdydd!

Wedi’i leoli ar Forglawdd Bae Caerdydd, mae gan y Parc Dŵr y casgliad mwyaf o rwystrau dŵr pwrpasol, gwefreiddiol yn y DU, gan gynnwys waliau dringo, trampolinau, llithrennau enfawr, bagiau chwyth a’r ‘Tŵr Tornado’ mawr ei fri.

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi ymuno â’r atyniad hwyliog i roi pedwar tocyn i un enillydd lwcus. Llenwch y ffurflen hon i gymryd rhan: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CystadleuaethParcDwr.

Sylwer: rhaid i’r enillydd fod ar gael i dderbyn ei wobr ar benwythnos 11 Medi neu 18 Medi 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/.


Telerau ac amodau’r gystadleuaeth

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw dydd Llun 6 Medi am 23:59.

Bydd un enillydd yn derbyn 4 cod taleb, y gellir eu cyfnewid am sesiwn ar gyfer 4 o bobl yn y Parc Dŵr ar Forglawdd Bae Caerdydd.

Rhaid i’r enillydd fod ar gael i dderbyn ei wobr ar benwythnos 11 Medi neu 18 Medi 2021.

Rhaid i gyfranogwyr yn y Parc Dŵr allu nofio 25 metr heb gymorth; rhaid iddynt fod yn 8+ oed a bod dros 1.2 metr o uchder; a rhaid bod gan blant rhwng 8 a 15 oed oedolyn cyfrifol i’w goruchwylio ar lan y dŵr trwy gydol eu sesiwn.

Ni ellir ad-dalu’r wobr, ni ellir ei chyfnewid ac ni ellir ei defnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.

Nid yw llogi siwt wlyb wedi’i gynnwys.

Nid yw’r wobr yn cynnwys cludiant.

Mae archebu lle yn dibynnu ar argaeledd.

Mae telerau ac amodau’n berthnasol. Gellir gweld rhagor o delerau ac amodau’r Parc Dŵr yn: https://www.aquaparkgroup.co.uk/policies/terms-and-conditions-cardiff/.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd