Cyfleusterau ymwelwyr am gyfnod byr

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ym Mae Caerdydd ac ar draws y ddinas. Mae Bae Caerdydd yn cynnig angorfeydd arhosiad byr neu dros nos, felly beth am ddod i Ŵyl Fwyd a Diod Ryngwladol Caerdydd ym mis Gorffennaf, neu i Ŵyl yr Harbwr yn ystod gŵyl banc mis Awst?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r adran ddigwyddiadau

Angori am gyfnod byr i ymwelwyr

Mae Awdurdod yr Harbwr yn cynnig angorfeydd pontŵn arhosiad byr ar gyfer ymwelwyr yn yr Harbwr Mewnol, ar drefn y cyntaf i’r felin. Mae’r mannau’n agos i Roald Dahl Plass, o fewn y Dociau Sych. Bydd rhaid i’r cychod ddangos tocyn dilys pan fyddan nhw wedi eu rhwymo. Ar hyn o bryd, isafswm cost man pontŵn yw £2 am y ddwy awr gyntaf, a £1 yn ychwanegol am bob awr, am gyfnod o hyd at 24 awr. Mae defnydd o’r pontynau yn amodol ar delerau ac amodau sydd ar ddangos.

Nodwch: Does dim dŵr na thrydan ar gael.

Clybiau hwylio a marinas

Ar adegau, mae’n bosib y bydd cyfyngiad ar fynediad i’r pontynau oherwydd gweithgareddau a digwyddiadau yn y Bae, ond mae clybiau hwylio a marinas lleol yn cynnig angorfeydd arhosiad hir ar gyfer ymwelwyr.

Cyfleusterau ymwelwyr am gyfnod byr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd