Meh 01

Cyhoeddi cam cyntaf codi’r cyfyngiadau ar lywio

O ddydd Llun 1 Mehefin am 00:01, bydd perchnogion cychod hamdden yn cael defnyddio’u cychod ym Mae Caerdydd at ddibenion hamdden, yn rhan o’u hymarfer corff a’u gweithgareddau hamdden bob dydd, ond nid ar gyfer llety dros nos.

Gall capteiniaid cychod fod yng nghwmni pobl o’u cartref, neu, os yw eu cychod yn ddigon mawr i gynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol, gallant fod yng nghwmni pobl o gartref gwahanol, yn amodol ar reoliadau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Bydd lociau Awdurdod Harbwr Caerdydd yn parhau ar gau nes bod yr adnoddau angenrheidiol yn eu lle a’r addasiadau angenrheidiol i weithdrefnau ar waith er mwyn ateb y galw uchel am gloi cychod.  Mae cyfleusterau ymwelwyr Awdurdod Harbwr Caerdydd ar gyfer cychod (systemau pontŵn a llithrfeydd) hefyd ar gau o hyd.

I gael gwybodaeth bwysig bellach a chyngor, darllenwch yr Hysbysiad Lleol i Forwyr, Rhif 8 2020

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd