Cyngor Diogelwch Ar y Dŵr RNLI

Mae’r RNLI yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol a chyfeillgar am ddim sy’n edrych ar agweddau diogelwch ar eich cwch. Mae Cyngor Ar y Dŵr, a ddarperir gan un o wirfoddolwyr cymwys RNLI, yn wasanaeth diogelwch personol ac wyneb yn wyneb a gynhelir ar eich cwch.   Rydych yn rhoi amser i’r RNLI a bydd yn trefnu ei ymweliad ar gyfer eich cwch chi a’r hyn rydych yn ei wneud gyda’ch cwch.

Pa un a ydych yn yrrwr cychod newydd neu brofiadol, bydd gwasanaeth un-i-un yr elusen yn rhoi’r cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau am bethau sy’n eich poeni am gyfarpar a gweithdrefnau argyfwng.

Gall manteision eraill gynnwys:

  • Trafodaeth annibynnol am ddim am gyfarpar diogelwch ar gychod
  • Cyfle i drafod materion diogelwch, manteisio ar gyfoeth o wybodaeth a phrofiad
  • Eich copi o grynodeb ysgrifenedig o’r prif bwyntiau a drafodwyd

Mae’r holl wasanaeth Cyngor Ar y Dŵr, a hyd yn oed yr alwad ffôn i’w archebu, am ddim. Mae’r gwasanaeth ar gael ym mhob rhan o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon ar gyfer unrhyw un sy’n mynd ar y môr mewn unrhyw fath o gwch hamddenol bron a bod.

0800 328 0600 (Rhadffôn y DU)

seasafety@rnli.org.uk

rnli.org

Cyngor Diogelwch Ar y Dŵr RNLI

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd