Cysylltwch â ni

Awdurdod Harbwr Caerdydd / Yr Harbwrfeistr

Tŷ’r Frenhines Alexandra,
Cargo Road,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF10 4LY

029 2087 7900

Ffurflen cysylltu â ni

Os hoffech anfon unrhyw sylwadau atom neu fod gennych ymholiadau am eich ymweliad â safleoedd Awdurdod Harbwr Caerdydd, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu’n ôl. I’n helpu i ystyried eich ymholiad, uwchlwythwch rai ffotograffau (os yn berthnasol, e.e. os ydych yn rhoi gwybod am sbwriela neu fandaliaeth).

Enw *
Lleoliad *
E-bost *
Rhif ffôn
Sylwadau *
Ffotograff (os yn berthnasol)


Ymholiadau am y cyfryngau, nawdd a hysbysebu

Medina Bailey,
Swyddog Cyfathrebu a Phrojectau, 
Awdurdod Harbwr Caerdydd

029 223 30249

medina.bailey@cardiff.gov.uk

Rheoli’r Morglawdd

Porthladd Penarth,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF64 1TQ

029 2070 0234

ystafellreolirmorglawdd@caerdydd.gov.uk

VHF: Sianel 18

Adrodd digwyddiadau amgylcheddol

Rhowch wybod am broblemau amgylcheddol drwy ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru (24 awr) ar 0300 0653000.

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Ffordd Watkiss,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF11 OSY

029 2082 9970

info@ciww.com

dgrhc.com

Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd

Canolfan Hamdden Channel View,
Jim Driscoll Way,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF11 7HB.

029 2035 3912


Canolfan Hwylio Caerdydd,
Tŷ’r Frenhines Alexandra,
Cargo Road,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF10 4LY

029 2087 7977

gweithgareddaudwr@caerdydd.gov.uk

cbwac.com

Ynys Echni

Tŷ’r Frenhines Alexandra,
Cargo Road,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF10 4LY

029 2087 7912

projectynysechni@caerdydd.gov.uk

ynysechni.com

Cysylltwch â ni

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd