Cysylltwch â ni

Awdurdod Harbwr Caerdydd / Yr Harbwrfeistr

Tŷ’r Frenhines Alexandra,
Cargo Road,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF10 4LY

029 2087 7900

Ffurflen cysylltu â ni

Os hoffech anfon unrhyw sylwadau atom neu fod gennych ymholiadau am eich ymweliad â safleoedd Awdurdod Harbwr Caerdydd, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu’n ôl. I’n helpu i ystyried eich ymholiad, uwchlwythwch rai ffotograffau (os yn berthnasol, e.e. os ydych yn rhoi gwybod am sbwriela neu fandaliaeth).

  Enw *
  Lleoliad *
  E-bost *
  Rhif ffôn
  Sylwadau *
  Ffotograff (os yn berthnasol)


  Ymholiadau am y cyfryngau, nawdd a hysbysebu

  Medina Bailey,
  Swyddog Cyfathrebu a Phrojectau, 
  Awdurdod Harbwr Caerdydd

  029 223 30249

  medina.bailey@cardiff.gov.uk

  Rheoli’r Morglawdd

  Porthladd Penarth,
  Bae Caerdydd,
  Caerdydd
  CF64 1TQ

  029 2070 0234

  ystafellreolirmorglawdd@caerdydd.gov.uk

  VHF: Sianel 18

  Adrodd digwyddiadau amgylcheddol

  Rhowch wybod am broblemau amgylcheddol drwy ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru (24 awr) ar 0300 0653000.

  Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

  Ffordd Watkiss,
  Bae Caerdydd,
  Caerdydd
  CF11 OSY

  029 2082 9970

  info@ciww.com

  dgrhc.com

  Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd

  Canolfan Hamdden Channel View,
  Jim Driscoll Way,
  Bae Caerdydd,
  Caerdydd
  CF11 7HB.

  029 2035 3912


  Canolfan Hwylio Caerdydd,
  Tŷ’r Frenhines Alexandra,
  Cargo Road,
  Bae Caerdydd,
  Caerdydd
  CF10 4LY

  029 2087 7977

  gweithgareddaudwr@caerdydd.gov.uk

  cbwac.com

  Ynys Echni

  Tŷ’r Frenhines Alexandra,
  Cargo Road,
  Bae Caerdydd,
  Caerdydd
  CF10 4LY

  029 2087 7912

  projectynysechni@caerdydd.gov.uk

  ynysechni.com

  Cysylltwch â ni

  © Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd