Mai 15

Dewch i fwynhau taith theatrig ar Ynys Echni!

Cewch daith gyffrous ar gwch RIB, gweld golygfeydd trawiadol, fforio mannau cudd a chlywed hanesion Ynys Echni gan gast arbennig o gymeriadau difyr.

Bydd Spectacle Theatre yn chwarae hanesion cymeriadau megis Guglielmo Marconi a George Kemp ac yn rhoi syniad i chi o hanes Ynys Echni yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn ogystal ag adrodd chwedlau am yr ynys ers canrifoedd.

O harddwch y planhigion a’r creaduriaid anhygoel i’r barics Fictoraidd a’r bynceri rhyfel iasol, cewch ddysgu am dreftadaeth unigryw Ynys Echni trwy gyfrwng sioe ddifyr, ryngweithiol.

Manylion y Daith:

Dydd Sadwrn 17 Mehefin

Bydd y cwch yn gadael o swyddfa docynnau Bay Island Voyages yng Nghei’r Fôr-forwyn am 10.15am.
Dewch yno 30 munud cyn hwylio.

Bydd y cwch yn dychwelyd i Gei’r Fôr-Forwyn am tua 1.30pm.

Pris Tocynnau:

Oedolion £34
Plant £24 (7+oed, o leiaf 1.1m o daldra)
Teulu £105 (dau oedolyn a dau blentyn)

Mae pob tocyn yn cynnwys:

– Taith i’r ynys ac yn ôl i Fae Caerdydd mewn cwch RIB
– Taith theatrig y byddwch yn ymgolli ynddi ac a fydd yn cychwyn cyn i chi fyrddio’r cwch
– Digonedd o bethau annisgwyl ar hyd y daith!

Archebwch eich tocynnau nawr!
www.bayislandvoyages.co.uk/contact
Ffoniwch 07393 470476

“Roedd hi’n wych o’r ddeialog gyntaf un, ar hyd y daith wyllt i Ynys Echni a’r daith ddifyr. Cawsom hwyl gyda’r actorion a dywedon nhw hanes yr ynys wrthym mewn ffordd eglur a theimladwy.”
John Grimes, Caerdydd

    

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd