Meh 09

Diogelwch ar y Llifddorau

NI chaniateir i gaiacwyr na defnyddwyr cychod bysgota o fewn adeileddau’r llifddorau ym Morglawdd Bae Caerdydd. Mae hyn yn eithriadol o beryglus a gallai arwain at ddamweiniau difrifol, ac o bosibl angheuol, pan fo’r llifddorau ar waith.

Arhoswch yn ddiogel.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd