Cyfarwyddiadau a pharcio

Sut mae cyrraedd mewn car

Lawrlwythwch ein map sy’n dangos i chi sut mae cyrraedd Cei’r Fôr-Forwyn a’r Harbwr Mewnol.

Codau Post ar gyfer llywio lloeren

Lawrlwythwch ein map am fanylion codau post yn ardal y Bae.

Parcio

Mae nifer o feysydd parcio ym Mae Caerdydd:

Ochr Penarth Morglawdd Bae Caerdydd (CF64 1TQ).

Ffioedd parcio:

Hyd at 1 awr £1.50
Hyd at 2 awr £2.50
Hyd at 3 awr £3.50
Hyd at 4 awr £4.50
Hyd at 5 awr £5.50
Hyd at 6 awr £6.50
Hyd at 7 awr £7.50
Hyd at 8 awr £8.50

 

Havannah Street (CF10 5SG) ger Techniquest a Gwesty Dewi Sant.

Ffioedd parcio:

Hyd at 1 awr £1.50
Hyd at 2 awr £3.00
Hyd at 3 awr £4.00
Hyd at 4 awr £5.50
Hyd at 5 awr £6.50
Hyd at 6 awr £7.50
Hyd at 7 awr £8.50
24 awr £15

 

Stryd Stuart yng Nghei’r Fôr-Forwyn (CF10 5BZ). I weld ffioedd, ewch i http://www.mermaidquay.co.uk/find-us/

 

Rhodfa’r Harbwr (CF10 4PA) ger yr Eglwys Norwyaidd. I weld ffioedd, ewch i http://www.norwegianchurchcardiff.co.uk/content.asp?nav=3,9&parent_directory_id=1

 

Stryd Pen y Lanfa (CF10 4PH) ger Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Red Dragon. I weld ffioedd, ewch i http://www.q-park.co.uk/parking/cardiff/q-park-cardiff-bay

Sut mae cyrraedd yno mewn car

Lawrlwythwch y map sy’n dangos sut mae cyrraedd Morglawdd Bae Caerdydd.

Codau Post ar gyfer llywio lloeren

Lawrlwythwch y map am fanylion codau post yn ardal y Morglawdd.

Parcio

Ochr Penarth Morglawdd Bae Caerdydd (CF64 1TQ).

Ffioedd parcio:

Hyd at 1 awr £1.50
Hyd at 2 awr £2.50
Hyd at 3 awr £3.50
Hyd at 4 awr £4.50
Hyd at 5 awr £5.50
Hyd at 6 awr £6.50
Hyd at 7 awr £7.50
Hyd at 8 awr £8.50

 

Rhodfa’r Harbwr (CF10 4PA) ger yr Eglwys Norwyaidd. I weld ffioedd, ewch i http://www.norwegianchurchcardiff.co.uk/content.asp?nav=3,9&parent_directory_id=1

Cyfarwyddiadau a pharcio

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd