Mai 01

Diweddariad Covid-19

Pan fyddwch allan yn ymarfer, a wnewch chi ymbellhau’n gymdeithasol drwy aros 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth unrhyw un nad yw’n aelod o’ch aelwyd.

Mae’r parc sglefrio, y man chwarae i blant, champfa AdiZone a tai bach cyhoeddus ar Forglawdd Bae Caerdydd yn parhau i fod ar gau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Darllenwch a dilynwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Thank you for your co-operation. 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd