Drysau Agored

Mynediad i bobman!

Wastad wedi bod eisiau gwybod sut mae Morglawdd Bae Caerdydd yn gweithio? Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn cynnal teithiau am ddim o’r Ystafell Reoli a’r Morglawdd ar Ddydd Mawrth 10, Dydd Mawrth 17 a Dydd Mawrth 24 Medi o 10am tan hanner dydd.

Fel rhan o Ŵyl Drysau Agored Cadw, mae’r teithiau yn gyfle gwych i gael mynediad i ardaloedd sydd fel arfer wedi eu cau i’r cyhoedd, a darganfod sut mae’r gamp beirianegol anhygoel hon yn gweithio.

Mae llefydd yn brin a rhaid eu cadw ymlaen llaw – llenwch y ffurflen isod a byddwn yn anfon cadarnhad i chi ar e-bost (cyhyd a bod lle ar gael).

Manylion cyswllt

Enw *
Ffôn *
Cyfeiriad e-bost *

Cyfeiriad

Llinell 1 *
Llinell 2
Tref/Dinas *
Cod Post *

Pa ddyddiad(au) fyddwch chi ar gael? (Cewch dicio mwy nag un)

A fydd unrhyw un arall gyda chi ar y daith? Os felly, llenwch eu henwau nhw isod:
A hoffech dderbyn gwybodaeth am Fae Caerdydd drwy e-bost?

*Gwybodaeth angenrheidiol

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd