Rhag 11

ENILLWCH wyliau delfrydol i Ynys Echni!

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth am gyfle i ennill gwyliau bach ar yr hyfryd Ynys Echni.

Mae’r wobr i bedwar person yn cynnwys taith cwch RIB gyffrous, yna ac yn ôl, a 2 noson ym Mwthyn y Corn Niwl, sydd mewn llecyn bach tawel ac wedi’i ddodrefnu’n hyfryd gan John Lewis. Dysgwch bopeth am hanes rhyfeddol a bywyd gwyllt Ynys Echni, mwynhewch y golygfeydd ysblennydd, ac ymlaciwch gyda diod neu ddwy yn nhafarn fwyaf deheuol Cymru, The Gull and Leek!

Am gyfle i ennill y wobr wych hon, rhannwch eich meddyliau am Ynys Echni gyda ni drwy gwblhau’r arolwg hwn: www.surveymonkey.com/r/ynysechni

Rydym yn casglu barn y cyhoedd i helpu gyda’n cais am gyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cerdded Drwy Amser. Drwy ddweud eich dweud ar ddyfodol yr ynys, gallwch helpu syniadau a datblygiadau cyffrous newydd i ddwyn ffrwyth.

Telerau ac amodau:

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mai 2020.

Mae’r wobr yn cynnwys taith cwch RIB o Fae Caerdydd i Ynys Echni ac yn ôl, a 2 noson ym Mwthyn y Corn Niwl (hunanarlwyo) i bedwar person.

Nid oes modd dychwelyd na chyfnewid y wobr, ac ni ellir cynnig arian parod yn ei lle.

Un cais fesul person.

I allu mynd ar yr ynys, mae angen i ymwelwyr fod yn ddigon ffit ac abl i ddringo 40 o risiau a cherdded ar draeth cerigos.

Nid yw’r wobr yn addas i ferched beichiog a phobl sydd â phoen cefn, poen gwddf neu anafiadau a allai waethygu yn sgil symudiadau cyflym, o ganlyniad i’r daith cwch RIB.

Rhaid i deithwyr ar y cwch RIB fod yn o leiaf 1.1m o daldra a gallu cyrraedd y restiau traed a gafael yn y bar diogelwch o’u blaen drwy gydol y trip.

Bydd angen i’r enillwyr fynd â’u bwyd gyda nhw i’r ynys ar gyfer y trip.

Ni chaniateir cŵn ar yr ynys.

Mae teithiau cwch i Ynys Echni weithiau’n cael eu canslo oherwydd y tywydd. Os bydd hyn yn digwydd, bydd y wobr yn cael ei hail-threfnu.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd