Ebr 01

Hafan yn y Môr

Loading Map....

Dihangwch o’ch byw-pob-dydd a dewch i fwynhau penwythnos llesol ar Ynys Echni.

Mae pob enciliad yn cynnwys:

  • Taith ddwyffordd ar gwch rib.
  • Sesiynau yoga, reiki, adweitheg a myfyrio ymlaciol.
  • Bwyd a diod figan.
  • Ystafell gysgu syml a rennir, neu wersyll.

A’r cyfan am ddim ond £75 y pen!

I gofrestru eich diddordeb ar gyfer encilfeydd gwanwyn/haf 2020, darllenwch y telerau ac amodau a llenwch y ffurflen isod.

Telerau ac Amodau
– I allu mynd ar yr ynys, mae angen i ymwelwyr fod yn ddigon ffit ac abl i ddringo 40 o risiau a cherdded ar draeth cerigos.
– Nid yw’r enciliad yn addas i ferched beichiog a phobl gyda phoen cefn, poen gwddf neu anafiadau y gallant waethygu yn sgil symudiadau cyflym yn ystod y daith ar y cwch RIB.
– Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen feddygol ymlaen llaw, a chaiff hon ei rhannu gyda’r therapyddion yn unig.
– Nid oes cyflenwad trydan na nwy ar yr ynys, a dylid defnyddio dŵr yn gynnil.
– Ni chaniateir cŵn ar yr ynys.
– Rhoddir ad-daliadau os caiff lleoedd eu canslo o leiaf 28 diwrnod cyn yr enciliad.

Cefnogir gan Raglen Datblygu Wledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Ffurflen archebu


Manylion y prif gyswllt


Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

BenywGwryw


Llety

Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)


Ychwanegu ail westai

Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

BenywGwryw

Llety

Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

Ychwanegu trydydd gwestai

Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

BenywGwryw

Llety

Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

Ychwanegu pedwerydd gwestai

Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

BenywGwryw

Llety

Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

Ychwanegu pumed gwestai

Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

BenywGwryw

Llety

Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu) 

Date/Time
Date(s) - 01/04/2020 - 30/09/2020
All Day

Location
Flat Holm Island


© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd