Ebr 01

Hafan yn y Môr

Loading Map....

Dihangwch o’ch byw-pob-dydd a dewch i fwynhau penwythnos llesol ar Ynys Echni.

Mae pob enciliad yn cynnwys:

 • Taith ddwyffordd ar gwch rib.
 • Sesiynau therapi holistaidd ymlaciol gan therapyddion wedi’u cymhwyso’n llawn.
 • Bwyd a diod figan.
 • Ystafell gysgu syml a rennir, neu wersyll.

I gofrestru eich diddordeb, darllenwch y telerau ac amodau a llenwch y fflurflen isod.

Byddwn yn penderfynu ar ddyddiadau newydd pan fydd hi’n saff gwneud hynny ac yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Telerau ac Amodau
– I allu mynd ar yr ynys, mae angen i ymwelwyr fod yn ddigon ffit ac abl i ddringo 40 o risiau a cherdded ar draeth cerigos.
– Nid yw’r enciliad yn addas i ferched beichiog a phobl gyda phoen cefn, poen gwddf neu anafiadau y gallant waethygu yn sgil symudiadau cyflym yn ystod y daith ar y cwch RIB.
– Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen feddygol ymlaen llaw, a chaiff hon ei rhannu gyda’r therapyddion yn unig.
– Nid oes cyflenwad trydan na nwy ar yr ynys, a dylid defnyddio dŵr yn gynnil.
– Ni chaniateir cŵn ar yr ynys.
– Rhoddir ad-daliadau os caiff lleoedd eu canslo o leiaf 28 diwrnod cyn yr enciliad.

 

  Ffurflen archebu


  Manylion y prif gyswllt


  Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

  BenywGwryw


  Llety

  Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

  Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)


  Ychwanegu ail westai

  Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

  BenywGwryw

  Llety

  Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

  Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

  Ychwanegu trydydd gwestai

  Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

  BenywGwryw

  Llety

  Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

  Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

  Ychwanegu pedwerydd gwestai

  Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

  BenywGwryw

  Llety

  Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

  Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)

  Ychwanegu pumed gwestai

  Rhyw (i’w ddefnyddio at ddibenion neilltuo llety yn unig)

  BenywGwryw

  Llety

  Nodwch ba fath o lety fyddai orau gennych*:

  Ystafelloedd un rhyw a rennir sylfaenol gyda gwelyau bync (dewch â chwdyn cysgu neu ddwfe sengl)Gwersylla (nid yw pebyll na sachau cysgu yn cael eu darparu)   

  Date/Time
  Date(s) - 01/04/2021 - 31/10/2022
  All Day

  Location
  Flat Holm Island


  © Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd