Dŵr Daear

Cynllun Amddiffyn Dŵr Daear

Mae Atodlen 7 Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 yn cynnig system amddiffyn dŵr daear ar gyfer eiddo sydd mewn ardaloedd penodol.  Os amddiffynnir eich cartref neu’ch eiddo gan y cynllun, caniateir i chi, y perchennog neu’r meddiannydd, godi materion ynglŷn â’r eiddo a chronni Bae Caerdydd yn 1999.

Am ragor o wybodaeth ac i weld a yw eich eiddo yn yr ardal amddiffyn, lawrlwythwch daflen Cynllun Amddiffyn Dŵr Daear Awdurdod Harbwr Caerdydd.

Cysylltiadau

Phil Hart
Archwilydd, Awdurdod Harbwr Caerdydd
029 2087 7900

Ralph James
Gweinyddwr Cwynion Dŵr Daear Annibynnol
01495 230101

Dŵr Daear

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd