Chw 02

Gwaith cynnal a chadw ar goeden Bae Caerdydd

Bydd angen i helygen, sef y ‘Goeden yn y Bae’ gael ei thocio gan fod arolygon diweddar wedi datgelu bod ei gwaelod wedi dechrau pydru a dod yn ansefydlog. Bydd meddygon coed arbenigol o adran Gwasanaethau Parciau Cyngor Caerdydd yn cynnal y gwaith ar ddechrau mis Chwefror.

Helyg yw’r coed brodorol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru ac mae’r traddodiad o’u tocio wedi’i gynnal ers canrifoedd. Wedi’i chynnal dros y gaeaf pan fo’r goeden yn cysgu, mae’r dechneg yn hyrwyddo twf egin cryf, iach yn y gwanwyn. Bydd y weithdrefn hon yn diogelu’r goeden hanesyddol rhag cael ei difrodi ymhellach gan sicrhau y bydd yno am flynyddoedd i ddod.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd