Ion 24

Gwaith y gaeaf yn y Gwlyptiroedd

Bydd gwaith cynnal a chadw’n dechrau yng Ngwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd ddydd Llun 28 Ionawr i glirio llystyfiant o’r pyllau dŵr a’r ffosydd i adfer a diogelu’r cynefin naturiol pwysig hwn.

Mae’r dasg hon yn cael ei chynnal dros y gaeaf er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar fywyd gwyllt. Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gontractwr profiadol dan oruchwyliaeth tîm Ceidwaid Coetir Gwasanaethau Parciau Cyngor Caerdydd, a chaiff ei gwblhau mewn da bryd ar gyfer tymor nythu’r gwanwyn.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd