Is-ddeddfau

Mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, wrth arfer y pwerau a roddir iddo gan Adran 16 Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 ac y mae nawr yn meddu arnynt yn ôl cytundeb a wnaed dan Adran 165 Deddf Cynllunio a Thir Llywodraeth Leol 1980, yn gwneud yr is-ddeddfau canlynol:

Is-ddeddfau Awdurdod yr Harbwr (114KB PDF)

Is-ddeddfau

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd