Lefel y Bae, dyfnder a datymau

2_5metres_cymMae lefelau’r dŵr yn y Bae (uchder wyneb y dŵr) mewn perthynas â datwm yr Ordnans, ac fel arfer nodir nhw fel uchder uwchlaw’r datwm hwnnw (AOD). Gall y lefelau amrywio o 4.0m and 7.5m AOD Gellir gofyn am gael gwybod y lefel ar unrhyw bryd gan Reoli’r Morglawdd.

Fel arfer, mae dyfnder dŵr Bae Caerdydd yn 2.5m neu’n fwy. Dylid bod yn ofalus wrth hwylio o amgylch y Gwlyptir ger Gwesty Dewi Sant, lle mae marciau llorweddol chwith yn nodi dŵr diogel.

Mae hwylio yn y Bae ei hun yn gymharol ddiffwdan. Fodd bynnag, dylai morwyr nodi y dylai cychod gadw at ochr gywir Marc Ban y Gorllewin oherwydd ei bod hi’n bosib bod lli cryf o flaen llifddorau’r morglawdd.

Dylai morwyr hefyd wybod bod yr ardal yn syth islaw’r llifddorau y tu allan i’r Morglawdd yn ardal allgau oherwydd bod llif uchel yn peri perygl iechyd a diogelwch difrifol. Ni ddylai morwyr fynd i’r ardal hon mewn unrhyw amgylchiadau.

Lefel y Bae, dyfnder a datymau

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd