Maw 21

Lledaenu llwybr y Morglawdd

O ddydd Llun 25 Mawrth bydd gwaith yn cael ei wneud i ledaenu’r llwybr ar Forglawdd Bae Caerdydd o ardal chwarae’r plant i Adeilad yr Amgylchedd (Canolfan Hwylio Caerdydd).

Drwy gydol y gwaith bydd rhannau o’r llwybr ar gau, os nad y llwybr cyfan, a bydd gwyriadau ag arwyddion i’w gweld.

Gall cerddwyr a beicwyr ddefnyddio’r ffordd yn ystod y gwaith, ond dylent fod yn ofalus iawn oherwydd mae hwn yn ofod sy’n cael ei rannu.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd