Meh 18

Llithrfa yn ail-agor yng Nghanolfan Rwyfo Caerdydd

Bydd defnyddwyr cychod a chychod padlo yn gallu defnyddio’r llithrfa yng Nghanolfan Rwyfo Caerdydd o ddydd Sadwrn 20 Mehefin.

Gellir prynu trwyddedau o dderbynfa’r ganolfan, a fydd ar agor bob dydd rhwng 9am-4.30pm. Bydd mesurau ymbellhau cymdeithasol llym ar waith a bydd taliadau’n cael eu derbyn trwy gerdyn yn unig.

Cofiwch na fydd toiledau, ystafelloedd newid na chawodydd ar gael oherwydd canllawiau Covid-19. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.cbwac.com/cy/content/home/slipway%20permits.htm 

Diolch am eich cydweithrediad.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd