Meh 26

Neidiech chi? Menter diogelwch dŵr yn bachu’r wobr gyntaf

Mae menter i godi ymwybyddiaeth o beryglon nofio a phlymio mewn ardaloedd morol prysur ym Mae Caerdydd wedi ennill y wobr gyntaf yng Nghategori’r Amgylchedd yn Nyfarniadau Celfyddydau a Busnes.

Comisiynodd y project cyd-bartneriaeth rhwng Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau Theatr na nÓg i ddyfeisio a pherfformio darn o theatr sy’n codi ymwybyddiaeth o’r mater. Bu’r cwmni theatr yn gweithio gyda disgyblion o flynyddoedd 6-8 yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, yn ogystal â rhoi perfformiadau cyhoeddus ar y glannau dŵr.

Neidiech chi? Wedi cael ei weld gan dros 1,000 o bobl ac mae Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau wedi adrodd am ostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn haf 2017.

Bu’r project mor llwyddiannus wrth hyrwyddo neges diogelwch dŵr allweddol bod noddwyr wedi cynyddu eu buddsoddiad yn 2018.  Bydd hyn yn galluogi ail gam, sy’n cynnwys gweithdai ysgrifennu i ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, a fydd yn datblygu dilyniant i’r ddrama wreiddiol. Cytunodd y beirniaid fod y cydweithio hyn yn enillydd clir y categori hwn.

Noddir y project gan y Sefydliad Waterloo a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

 

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd