Newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf

Dyma’r lle am y newyddion diweddaraf, diweddariadau a gwybodaeth am ffyrdd sydd ar gau yn y Bae a’r Morglawdd ar gael drwy gofrestru â’n ffrwd RSS.
Hyd 27
Mai 15
Maw 24
Chw 02
Rha 20
Rha 20
Tach 09
Tach 03
Aws 22
Aws 09

Gwobrwyo Dysgwyr y Flwyddyn

Mae Swyddog yr Amgylchedd Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi ei wobrwyo’n Ddysgwr y Flwyddyn – Lefel Ganolradd gan Ganolfan Cymraeg i Ddysgwyr Prifysgol Caerdydd. Derbyniodd Sam Eaves darian mewn seremoni yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd. Dechreuodd ddysgu Cymraeg bum mlynedd yn ôl ar ôl iddi fynd ar gwrs blasu deuddydd a... Darllen mwy →