Pethau i’w gwneud

Bwyta ac yfed

Ewch i’r adran Bwyd a diod

Canol y ddinas

Am fwy o wybodaeth am ganol dinas Caerdydd, ewch i visitcardiff.com

Trafnidiaeth gyhoeddus

Ewch i’r adran trafnidiaeth gyhoeddus

Pethau i’w gwneud