Project adfywio

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ym mis Ebrill 1987 er mwyn adfywio’r 1,100 hectar o dir dociau segur yng Nghaerdydd a Phenarth.  Roedd hyn yn rhan o Raglen Datblygu Ddinesig Llywodraeth Prydain er mwy adfywio ardaloedd difreintiedig a segur canol dinasoedd Prydain.

Datganiad Cenhadaeth yr adfywio oedd:

“Rhoi Caerdydd ar y map rhyngwladol fel dinas forol heb ei hail, a fyddai gystal ag unrhyw un arall o’i math a thrwy hynny, gwella delwedd a lles economaidd Caerdydd a Chymru gyfan.”

Er na osododd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, Nicholas Edwards, unrhyw ddyddiad terfyn ar gyfer y Gorfforaeth Ddatblygu, dywedodd y dylid cwblhau ei phrif amcanion o fewn degawd.

Y pum prif nod ac amcan ar gyfer y project adfywio oedd:

  • Hyrwyddo datblygu a chreu amgylchedd ardderchog y byddai pobl eisiau byw, gweithio o chwarae ynddi.
  • Aduno canol dinas Caerdydd â glannau’r môr.
  • Creu cymysgedd o ddatblygiadau a fyddai’n creu ystod eang o gyfleoedd gwaith ac yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau cymunedau’r ardal.
  • Cyrraedd y safon uchaf o ddylunio a safon ym mhob math o ddatblygu a buddsoddi.
  • Gwneud enw i’r ardal fel canolfan o ragoriaeth a thorri tir newydd ym maes adfywio dinesig.
Project adfywio

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd