Trafnidiaeth gyhoeddus

Cyrraedd yno mewn trên

Mae Gwasanaethau Trên Trafnidiaeth Cymru yn cynnig gwasanaeth rheolaidd rhwng gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd yng nghanol y ddinas a gorsaf Bae Caerdydd.

Cyrraedd yno mewn bws

Mae Bws y Bae (gwasanaeth rhif 6) yn mynd o ganol y ddinas i’r Bae. Mae Gwasanaeth 7 hefyd yn mynd o’r canol i’r Bae, ac i’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ac mae gwasanaeth 9 yn mynd o ganol y ddinas i’r Pentref Chwaraeon.

Sut mae cyrraedd yno gyda’r trên ffordd

Yn ystod misoedd yr haf, mae’r trên ffordd yn mynd bob awr o’r Harbwr Mewnol i’r Morglawdd, yn codi teithwyr o Gei’r Fôr-Forwyn ac yn mynd drwy borthladd hanesyddol Caerdydd, gyda sylwebaeth fyw.

Am fwy o help gyda’ch cynlluniau teithio, ewch i:

Cadw Caerdydd i Symud

Traveline Cymru

Bws Caerdydd

Arriva Trains Wales

Trafnidiaeth gyhoeddus

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd