Rhagolwg Ansawdd Dwr

Rhagolwg Ansawdd Dŵr 

HYSBYSIAD LLEOL I FORWYR – Cyhoeddwyd 15:02 20/12/2020

Rhif 18 o 2020 – ‘Lefel Rhybydd 4’ – Cyfyngiadau Mordwyaeth – Cloeon Morglawdd Caerdydd, Pontydd Talu ac Slipffordd  Harbwr Mewnol oherwydd y pandemig  Covid19

Ewch i Hafan – Awdurdod Harbwr Caerdydd i gael mwy o fanylion

Home – Cardiff Harbour Authority

Dyddiad: 22 – 24/01/2021

Tâf Llif (cumecs): 66.35 disgyn am 07:45 GMT

Elaî Llif (cumecs): 15.89 disgyn am 07:45 GMT

Tymheredd Safle Monitro #5 (°C) 6.39 am 08:00 GMT

Rhanbarth Tâf – Afon Tâf (Blackweir i bont y PDR)

Rhanbarth Elaî – Afon Elaî (Yr hen safle Argo Wiggins i Glwb Hwylio Bae Caerdydd)

DyddiadTâfElaîSafle 5Safle 6Safle 8Safle 9
24 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
23 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
22 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
21 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
20 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
19 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
18 IonMethuMethuMethuMethuMethuMethu
Am unrhyw ymholiadau ynglŷn a’r rhagolwg yma cysylltwch efo Stephen Ellery
Bacti Sample locations
Rhagolwg Ansawdd Dwr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd