Rhag 20

Rhwyfwyr yn gosod record ym Mhencampwriaeth Dan Do Cymru

Cynhaliwyd Pencampwriaeth Rwyfo Dan Do Cymru am y deunawfed tro yn ddiweddar a hynny yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr yng Nghaerdydd, dan nawdd Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd a Channel Leisure. Daeth cystadleuwyr o mor bell â Bilbao yng Ngwlad y Basg ar gyfer y twrnamaint poblogaidd lle mae rhwyfwyr yn brwydro yn erbyn ei gilydd a’r cloc mewn rasys egnïol a chyflym.

Yn y Bencampwriaeth Gymreig agored bu 500 o gystadleuwyr, yn amrywio o ddeg oed i saithdeg, yn rhwyfo mewn 31 ras, a’r rheiny’n amrywio o 2,000m i’r ras wib 500m a 100m. Gosodwyd tair record Brydeinig newydd yn y rasys 2,000m:

Ras Pwysau Ysgafn Agored i Fenywod – Anna Lewis (Mad Team IRC): 6.59.7

Ras Pwysau Ysgafn i Ddynion 50+ – Alastair Peake (Bideford): 6.32.7

Ras i Fenywod 65-69 – Marjorie Roome (Teignmouth): 7.59.2

Cystadlodd 400 disgybl o 23 ysgol yn nigwyddiad Ysgolion Cymru, gan gynnwys un o Loegr – St John’s Beaumont yn Berkshire. Cafwyd rasys unigol i ddisgyblion o Flynyddoedd 6 i 13, ac yn dilyn hynny rasys tîm o’r un grŵp oedran. Enillodd un-ar-ddeg ysgol wobrau cyntaf mewn gwahanol gystadlaethau, ac Ysgol Gyfun Caerllion oedd y mwyaf llwyddiannus o bob ysgol.

“Mae’r Bencampwriaeth hon wedi hen ennill ei phlwyf, yn hwyl i deuluoedd gyda chystadlu ffyrnig ac awyrgylch gwych wrth ei chalon,” meddai Rheolwr Canolfan Trem-y-Môr, Mike Hnatiw. “Doedd eleni ddim yn eithriad, wrth i’r rhwyfwyr fynd i hwyl y cystadlu gyda chymorth y dorf oedd yn gweiddi ei chefnogaeth. Gallwch gofrestru nawr i gystadlu’r flwyddyn nesaf – ewch amdani!”

Os ydych chi’n awyddus i gystadlu ym mhencampwriaeth 2017, cofrestrwch nawr.

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd