Siaced Achub

  • Prynwch siaced achub sy’n addas ar gyfer eich gweithgaredd, gan sicrhau bod ganddo chwiban, golau, strip llachar a’i bod yn cydymffurfio â chanllawiau Cydymffurfiad Ewropeaidd.
  • Dysgwch sut i ddefnyddio’ch siaced neu’ch cymorth hynofedd, gan ei wirio’n gyson yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr. l, golau, strip llachar a’i bod yn cydymffurfio â chanllawiau Cydymffurfiad Ewropeaidd.
  • Cofiwch NAD OES gan gymorth hynofedd yr un cynhwysedd a siaced achub, ond gall helpu person i nofio. Cofiwch y cyngor – mae siacedi achub yn da i ddim heb eu gwisgo – bob amser.

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn argymell i chi wisgo siaced achub bob amser wrth hwylio.

Siaced Achub

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd