Stondinau Masnachu mewn Digwyddiadau

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn falch o gefnogi ystod amrywiol o ddigwyddiadau sy’n effeithio’n gadarnhaol ar iechyd, lles ac ansawdd bywyd trigolion; tra’n gwella enw da y ddinas o ran twristiaeth, twf economaidd a mewnfuddsoddi.

Hybwch eich sefydliad yn ein digwyddiadau!

Mae amrywiaeth o gyfleoedd stondin masnachu i sefydliadau hybu eu cynhyrchion a chodi ymwybyddiaeth am eu brand yn ein digwyddiadau.  Dyma’r prif fanteision…

  • Llain unigryw ym Mae Caerdydd
  • Codi ymwybyddiaeth am eich brand mewn digwyddiad prysur
  • Cyfleoedd i hybu eich cynnyrch trwy samplo, rhoi pethau am ddim ac ati
  • Gall eich presenoldeb yn y digwyddiad gael ei integreiddio i ymgyrch fasnachu’r digwyddiad

Gwneud cais am Stondin Masnachu yn Gwyl Bwyd a Diod Caerdydd

Mynegi Diddordeb

Manylion Cyswllt

Sefydliad *
Enw Cyswllt *
Ffôn *
Cyfeiriad e-bost *
Ai elusen yw eich sefydliad? *

Cyfeiriad

Llinell 1 *
Llinel 2
Dinas *
Cod Post*

Manylion Stondin

Disgrifiad byr o weithgaredd *
Manylion strwythur (Ôl-gerbyd, pabell fawr, gasebo ac ati) *

* Gwybodaeth ofynnol

Stondinau Masnachu mewn Digwyddiadau

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd