Stondinau Masnachu mewn Digwyddiadau

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn falch o gefnogi ystod amrywiol o ddigwyddiadau sy’n effeithio’n gadarnhaol ar iechyd, lles ac ansawdd bywyd trigolion; tra’n gwella enw da y ddinas o ran twristiaeth, twf economaidd a mewnfuddsoddi.

Ein Digwyddiadau

Gŵyl Bwyd A Diod Ryngwladol Caerdydd

Dyddiad: Dydd Gwener 14 tan ddydd Sul 16 Gorffennaf

Nifer yr ymwelwyr: Tua 70,000 yn ystod y tri dydd

Stondin Masnachu: 6m x 3m

Mae’r ŵyl fwyd am ddim fwyaf yng Nghymru yn cael ei chynnal yn Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd, gyda mwy na 100 o gynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gall ymwelwyr grwydro’r stondinau yn Ffair y Cynhyrchwyr a chyffroi eu blasbwyntiau gyda’r amrywiaeth o fwyd a diod sydd ar gynnig – gan gynnwys bara crefftwyr, caws organig a gwirod cartref. Yn ogystal, er bod bwyd stryd yn ffasiynol iawn y dyddiau hyn, mae wedi bod ar gynnig yn yr Ŵyl Bwyd a Diod ers 17 o flynyddoedd! Peidiwch â methu blasu’r bwyd stryd gorau yng Nghymru yn y Sgwâr Bwyd Stryd.  Gyda thafarnau a stondinau crefftau niferus a cherddoriaeth fyw, mae’n hawdd deall pam bod y digwyddiad bwyd yn parhau i fod yn un o hoff ddigwyddiad hafol Caerdydd.

Gwelwch y dudalen digwyddiadau

Gŵyl Harbwr Caerdydd yn croesawu Cyfres Hwylio Eithafol

Dyddiad: Dydd Gwener 25 i ddydd Llun 28 Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)

Nifer yr ymwelwyr: Tua 80,000 yn ystod y tri dydd

Stondin Masnachu: 3m x 3m

Gan gwblhau haf llawn hwyl ym Mae Caerdydd, bydd Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol gyffrous. Mae’r gystadleuaeth fyd-eang yn cynnwys llongwyr o’r radd flaenaf a rasio cyffrous, yn ogystal ag adloniant wrth ymyl y lan ar gyfer y teulu i gyd – gan gynnwys traeth poblogaidd Bae Caerdydd sy’n trawsnewid Roald Dahl Plass. Ni ddylech chi fethu awyrgylch yr ŵyl na fformat Rasio Stadiwm blaenllaw y Gyfres! www.extremesailingseries.com

Gwelwch y dudalen digwyddiadau

Hybwch eich sefydliad yn ein digwyddiadau!

Mae amrywiaeth o gyfleoedd stondin masnachu i sefydliadau hybu eu cynhyrchion a chodi ymwybyddiaeth am eu brand yn ein digwyddiadau.  Dyma’r prif fanteision…

  • Llain unigryw ym Mae Caerdydd
  • Codi ymwybyddiaeth am eich brand mewn digwyddiad prysur
  • Cyfleoedd i hybu eich cynnyrch trwy samplo, rhoi pethau am ddim ac ati
  • Gall eich presenoldeb yn y digwyddiad gael ei integreiddio i ymgyrch fasnachu’r digwyddiad

Gwneud cais am Stondin Masnachu yn un o’n digwyddiadau

Mynegi Diddordeb

Manylion Cyswllt

Sefydliad *
Enw Cyswllt *
Ffôn *
Cyfeiriad e-bost *
Ai elusen yw eich sefydliad? *

Cyfeiriad

Llinell 1 *
Llinel 2
Dinas *
Cod Post*

Pa ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i chi? (gallwch ddewis mwy nag 1)

Manylion Stondin

Disgrifiad byr o weithgaredd *
Manylion strwythur (Ôl-gerbyd, pabell fawr, gasebo ac ati) *

* Gwybodaeth ofynnol

Stondinau Masnachu mewn Digwyddiadau